kPNI Therapie

De Klinische Psychische Neuro Immunologie Therapie is een toegepaste therapie en komt voort uit de wetenschap PNI: een wetenschap ontwikkeld door de Amerikanen Ader, Felten en Cohen, in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw. kPNI staat voor klinische Psycho Neuro Immunologie. Het heeft sindsdien een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als op het niveau van toepassing in de praktijk.

Als KPNI therapeut ,in opleiding, geeft ik u diepgaande kennis van de universele werkingsmechanismen die aan de basis staan van de menselijke gezondheid. Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met een reeks aan omgevingsfactoren die deze werkingsmechanismen verstoren. Denk hierbij aan nutriëntarme of calorierijke voeding, weinig beweging, medicijngebruik, stress en een vervuild leefmilieu. Het resultaat: een ware pandemie van aandoeningen waarmee de gezondheidszorg dagelijks worstelt.

Aan de hand van een optimale anamnese, gevalideerde vragenlijsten en laboratorium onderzoek onderzoek of er verstoorde werkingsmechanismen te herkennen zijn en interpreteer deze. Ik zoek de oorzaak van acute en chronische symptomen binnen de ruimere context van de patiëntgeschiedenis en leg u uit hoe ziektebeelden te duiden binnen een evolutionair perspectief. Deze analytische kennis vertaal ik vervolgens in concrete behandelplannen, waarbij u als individuele patiënt centraal staat. Ik maak hierbij gebruik van voeding in al haar vormen, beweging, psychosociale interventies, epigenetica, resoleomics en deep learning.

De complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen (psychologie, neurologie, endocrinologie, sociologie, immunologie), onze genen en epigenen bepalen onze kans op ziekte. Als kPNI-therapeut in opleiding leer ik over de kennis en vaardigheden om deze factoren op natuurlijke wijze positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met fibromyalgie, CVS, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende aandoeningen bij uw patiënt

U kunt mij altijd bellen over deze therapievorm, of u kunt contact opnemen middels onderstaande contactformulier.