3. Voeding, Leefstijl & Gezondheid

Dit is het meest uitgebreide traject die ik aanbied. Dit is een maatwerktraject volledig afgestemd op de situatie van uw medewerker. Waar nodig wordt overlegd met huisarts en behandelend specialist. Het resultaat is een meer vitalere werknemer.

Inhoud van de behandeling

 • intakeconsult 60 minuten op locatie
 • 2 vervolgconsult 45 minuten op locatie met toelichting plan van aanpak.
 • Tijdens gehele begeleiding een open communicatie met uw werknemer via gesloten circuit.
 • 2 vervolgconsult van 30 minuten op locatie.
 • eindevaluatie en advies digitaal verzenden naar eindverantwoordelijke/werkgever.
 • 1 eind evaluatiegesprek van 30 minuten met eindverantwoordelijke/ werkgever.

De prijs van dit traject is; € 895,00 ( 0 % BTW)

Ik maak graag een afspraak met u;

Afspraak maken

 

Mijn aanpak

Zoals gezegd ga ik pragmatisch aan het werk. Ik ga op zoek naar persoonlijke drijfveren en probeer balans te vinden tussen noodzakelijke en haalbare interventies. Dit traject is altijd maatwerk en wordt afgestemd met u en uw werknemer. Denk dan aan gesprekken, observatie, leefstijl, voeding, supplementen en bewegen. De stappen binnen dit traject zijn;

De gezondheid check

 • Intakeconsult, inclusief onderzoek naar eventuele onderliggende gezondheidsproblemen welke het doel in de weg kunnen staan of vertragen.
 • Bloedonderzoek, algemene status en specifieke waarden ten behoeve van onderbouwing casus.
 • Mate van vitaliteit.
 • Onderzoek naar huidige leefstijlfactoren; voeding, beweging en ontspanning
 • Psychosociale factoren.
 • Biometrische gegevens; B.M.I., taille en nekomvang en bloeddruk.

De resultaten worden toegelicht in een kort persoonlijk gesprek met u. Uw werknemer krijgt advies en praktische tips.

Wat levert het u als werkgever op?

 • Werknemers krijgen inzicht in hun eigen gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Intakegesprek en consult op locatie.
 • U krijgt een indicatie hoe gezond en vitaal uw werknemers zijn.
 • Drie evaluatiemomenten tijdens het proces. Na intake, tussentijds en eindevaluatie.
 • U kunt gericht actie ondernemen om verzuim te voorkomen en kosten te besparen.
 • Interventieplan
 • U krijgt een werknemer welke gezonder, vitaler gaat zijn en beter inzetbaar.

Naast de trajecten ‘voeding’ en ‘voeding & leefstijl’ bied ik ook een uitgebreid traject aan waar de gezondheidsstatus een belemmerende factor is voor een optimale voeding en leefstijlaanpassing. Als Orthomoleculair therapeut ben ik in staat veel gezondheidsproblemen te herkennen. Mijn behandeling is gericht op het ontdekken van de oorzaak en via hiërarchische somatische en psychische werkingsmechanismen de weg naar een optimale gezondheid terug te vinden. Waar nodig neem ik, na toestemming, contact op met huisarts of behandelend specialist.

Voordelen van de kennis, kunde en behandeling volgens orthomoleculaire geneeskunde

Onderliggende problemen op fysieke en geestelijke gezondheid kunnen het bereiken van de gewenste doelen op gebied van voeding en leefstijl in de weg staan. De oorzaken voor het ontwikkelen van problemen op fysiek en geestelijk niveau zijn soms zeer complex en veelomvattend. Mijn opleidingen stellen mij in staat om veel van deze problemen te herkennen. Orthomoleculaire geneeskunde volgens PNI geeft een ander inzicht op gezondheid en uitlokkende factoren dan de reguliere geneeskunde. Een orthomoleculair is beter in staat om problemen ontstaan vanuit leefstijl, voeding en beweging dan een reguliere arts. De kans op ziekte wordt bepaald door de complexe interacties tussen omgevingsfactoren, biologische systemen, onze genen en epigenen. Als PNI therapeut in opleiding beschik ik al over veel kennis en vaardigheden om deze factoren positief te beïnvloeden en de strijd aan te gaan met bijvoorbeeld hart-, en vaatziekten, obesitas, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, diabetes type 2, metabool syndroom, chronische pijn en een keur aan andere veelvoorkomende ‘chronische’ aandoeningen en auto-immuunziekten. Ik ga samen met patiënt terug in de ontstaansgeschiedenis en breng de oorzaken en uitlokkende factoren in kaart. Waar nodig zet ik eerst in op symptoombestrijding en het bereiken van een Quick win.  Maar essentieel voor mijn behandeling is om vanuit de hiërarchische volgorde van somatische en psychische werkingsmechanismen de weg naar een optimale gezondheidsstatus te bewerkstelligen. Graag werk ik samen met andere therapeuten en regulieren artsen om elkaars kennis en kunde in te zetten voor een duurzame en zo optimaal mogelijk gezondheid te bewerkstelligen.