2. Leefstijl & Voeding

Een verkeerd eetpatroon kan al veel gezondheidsproblemen veroorzaken maar leefstijl net zo erg.  Minder goede keuzes in voeding, gecombineerd met een ongunstige leefstijl kan een gevaarlijke cocktail zijn. In mijn praktijk zie ik leefstijlproblemen ontstaan vanuit een verkeerde eetgewoonte, maar ook andersom. Met andere woorden, leefstijl en voeding zijn zeer met elkaar verbonden.

Inhoud van de behandeling

 • intakeconsult 60 minuten op locatie
 • vervolgconsult 60 minuten op locatie met toelichting plan van aanpak.
 • Tijdens gehele begeleiding een open communicatie met uw werknemer via gesloten circuit.
 • 2 vervolgconsult van 30 minuten op locatie.
 • eindevaluatie en advies digitaal verzenden naar eindverantwoordelijke/werkgever.
 • 1 eind evaluatiegesprek van 30 minuten met eindverantwoordelijke/ werkgever.

De prijs van dit traject is; € 495,00 (0% BTW)

Ik maak graag een afspraak met u;

 

Afspraak maken

 

Integrale visie en aanpak van belang!

Het is erg belangrijk om vanuit vele gezichtspunten de algemene gezondheidsstatus in kaart te krijgen. Afvallen kan bijvoorbeeld een probleem zijn als er een schildklier, laaggradige ontsteking of een psychosociaal probleem onderwater zit. Dit traject voorziet in een beoordeling (QuickScan) of er onderhuids gezondheidsproblemen zijn te ontdekken. Door middel van een specifieke anamnese toets ik hierop. Wanneer er geen belemmerende omstandigheden zijn, ga ik samen met de cliënt aan het werk om de beoogde doelen te behalen.

Het doel

Het doel van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. Dit traject kan ook preventief worden ingezet . Wanneer uw werknemer preventief met zijn leefstijl en voeding omgaat zal de gezondheidsstatus en vitaliteit een enorme boost krijgen. Naast een preventieve interventie ondersteun ik graag de weg naar een optimale gezondheid en vitaliteit. Gewichtsreductie, sport en beweegadviezen, voeding, slaap,- en waakritme, aangeleerd gedrag, spanning en stress, werk-, privé verhouding en psychosociale problemen.

De aanpak;

Zoals gezegd ga ik blijmoedig en pragmatisch aan het werk. Ik ga op zoek naar persoonlijke drijfveren en probeer balans te vinden tussen noodzakelijke en haalbare interventies. De stappen binnen dit traject zijn;

De gezondheid check

 • Intakeconsult, inclusief onderzoek naar eventuele onderliggende gezondheidsproblemen welke het doel in de weg kunnen staan of vertragen.
 • Mate van vitaliteit.
 • Onderzoek naar huidige leefstijlfactoren; voeding, beweging en ontspanning
 • Psychosociale factoren.
 • Biometrische gegevens; B.M.I., taille en nekomvang en bloeddruk.

De resultaten worden toegelicht in een kort persoonlijk gesprek met u. Uw werknemer krijgt advies en praktische tips. Wat levert het u op?

 • Werknemers krijgen inzicht in hun eigen gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
 • Intakegesprek en consult op locatie.
 • U krijgt een indicatie hoe gezond en vitaal uw werknemers zijn.
 • Drie evaluatiemomenten tijdens het proces. Na intake, tussentijds en eindevaluatie.
 • U kunt gericht actie ondernemen om verzuim te voorkomen en kosten te besparen.
 • U krijgt een werknemer welke gezonder, vitaler gaat zijn en beter inzetbaar.